top of page

Bevar mørket

Velet har bedt Kongsvinger kommune lage lysplan for Vennersberg og Langerudberget. Her kan du lese mer om forslaget.Lysplan for Vennersberg og Langerudberget


Beboere på Vennersberg og Langerudberget opplever at nattemørket de siste par tiår har blitt spist opp av ulike lysanlegg.

Særlig er det de store lysanlegg på Gjemselund og festningen som stjeler nattemørket.

Men også balløkker som i dag ligger brakk, lyses uforholdsmessig og feil opp, også når anleggene ikke er i bruk


Samtidig ser vi at mange områder trenger mer eller riktig belysning. Dette gjelder særlig ved oppholdssteder som bussholdeplasser, langs gang- og sykkelveger og stier.

Lysforurensingskart viser at man må langt inn på Finnskogen for å finne relativt uberørt stjernehimmel. Jfr. : https://www.lightpollutionmap.info/


Velet oppfordrer med dette Kongsvinger til å utarbeide en overordnet lysplan i tråd med veileder utarbeidet for dette. Jfr. : https://bevarmorket.no/wp-content/uploads/2020/11/Bevar-morket.pdf


Aksjonen "Bevar mørket" (https://bevarmorket.no/) beskriver en rekke av de negative sider som kunstig belysning har for både mennesker og dyr.

Velet ønsker at kommunen gjør tiltak mot de negative sider som feil belysning har for mangfold og helse. Sendt postmottak@kongsvinger.kommune.no 2021-02-15.

Komentarze


bottom of page