top of page

Første blå på Vennersberg

Kongsvinger-Vinger Historielag setter opp blått skilt på Vennersberg leir lørdag 7. oktober kl. 13. Glåmdal utstyr- og motorhistorisk forening vil denne dagen også holde åpent for alle som ønsker å komme å se på utstillingen deres.

Foto: Kongsvinger-Vinger Historielags arkiv.

Vi håper dere sprer ordet til folket på Vennersberg slik at så mange som mulig kan komme, gratis arrangement og servering av kaffe. Dette blir det første blå skiltet i deres område, skriver Oskar Aanmoen i Kongsvinger-Vinger Historielag.


Vennersberg leir

Vennersberg leir er et minnesmerke fra andre verdenskrig, står som et symbol på den tyske okkupasjonsmaktens tilstedeværelse i Kongsvinger. Leiren ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten på beslaglagt grunn fra Vennersberg går og bygget med samarbeidet mellom tyske ingeniører og norske arbeidere fra høsten 1940. Målet var å huse soldater som skulle beskyttet primært olje- og bensinlageret ved Kongsvinger stasjon.Foto: Kongsvinger-Vinger Historielags arkiv.

Leiren ble ferdigstilt i februar 1941 og inkluderte da 11 lembrakker som ble tegnet og konstruert på EEN-fabrikken på Roverud. Disse brakkene fungerte som boliger og arbeidslokaler for de tyske styrkene som var stasjonert der. På det meste var 300 mann plassert i leiren, noe som understreker den betydelige størrelsen og aktiviteten som foregikk der. Vennersberg leir var også en leir for tyske ORPO politibataljoner som hadde flere typer oppgaver, blant annet å være instruktører for den norske politiskolen på Kongsvinge

I dag står to av brakkene fra Vennersberg leir igjen som et historisk monument og en påminnelse om en tid preget av konflikt, undertrykkelse og menneskelig motstand. Brakkene er i dag eid av Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forening.

bottom of page