top of page

Invitasjon til årsmøte

Velkommen til årsmøte i Vennersberg og Langerudberget vel. Sett av 24. februar klokka 18 til 19.Til medlemmer Vennersberg og Langerudberget Vel (antall boenheter i parentes) : Gråspurvvegen Brl (46) Langerudlia I Brl (12) Vennersberg I Brl (121) Fuglevegen Brl (76) Tiurberget Brl (36) Maurtua Brl (28) Langerud Brl (31) I hht styrevedtak i Vennersberg og Langerudberget Vel "Sak 28 19/20 Årsmøte datert 2021-01-26", og vedtektenes paragraf 6, varsles herved medlemmer om ordinært årsmøte. Årsmøte er satt til 24 februar 2021 kl. 18.00 – 19.00. Møtet vil bli avholdt digitalt. Mer informasjon om dette kommer senere. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Se vedlagte vedtekter for ytterligere informasjon om årsmøte. Program sendes ut så snart frist for innsending av saker til årsmøtet har løpt ut. Vi ber om at informasjonen formidles videre til beboere. Med vennlig hilsen Vilni Verner Holst Bloch Styreleder Vennersberg og Langerudberget vel

bottom of page