top of page

Nå kommer byparkenEndelig skjer noe vil mange si. Velet har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Kongsvinger kommune til en gapahuk mellom Vennersberg og Langerudberget.


Gapahuken er kun første del av mange tiltak for å gjøre området om til en naturlig samlingsplass, et nærmiljø for folkehelse. På lengre sikt jobbes det med å få til et flerbrukshus som kan dekke en rekke behov, med universell utforming.


Mange nye kluter i styret

Valgkomitéen gjorde en formidabel jobb for å få en bred og god representasjon i styret 2024/2025. Det nye styret hadde konstituerende møte rett etter årsmøtet. Verv og oppgaver ble som følger: Styreleder  Vilni Verner Holst Bloch

Nestleder  Monica Olsen 

Styremedlem  Bente Karin Melby 

Styremedlem  Caroline Jørgensen 

Styremedlem  Bjørg Holand 

Styremedlem  Ole Hesbøl 

Varamedlem Maria Campechano (kasserer)

Varamedlem Nikolay Alexsander Olaussen (revisor)

Varamedlem Irene Ødegård 

Varamedlem Jinghui Geng Lysen

Varamedlem Minja Tea Dzamarija

Styret har nå langt flere av borettslagene representert, og det er også gjort endringer i vedtekter slik at husstander kan være medlemmer.


Utvikler byparken

Ingen bypark uten aktiviteter og apparater. Velet planlegger en rekke tiltak; dumpe, husker for barn i alle aldre, vennskapshuske, bocciabane, storsjakk, oppslagstavle, picnic-bord og benker, belysning i akebakke, trapp mellom Orrevegen og ned til fotballbane, klatrestativ, hinderløypebane.


Alle tiltakene har fått ansvarlige som sjekker ut priser, leverandører, behov for dugnad med mer. Det jobbes også med å utvikle planer for flerbrukshus; situasjons-tegninger, skisser, samarbeidspartnere, finansiering, drift, innhold, funksjonalitet og form.


Velkommen til åpne møter

Velet er i ferd med å lage årsplan for møter og annet som f.eks. Vennersbergdager, allmøter, frivillighetens dag, kurs, foredrag, turer, arrangement, verksted, dugnader m.m.


Styremøtene vil nå være åpne for alle interesserte. Følgende dager er satt opp for året 2024/2025:

M02 Mandag 25 mars 18-21

M03 Mandag 29 april 18-21

M04 Mandag 27 mai 18-21

M05 Mandag 26 august 18-21

M06 Mandag 30 september 18-21

M07 Mandag 28 oktober 18-21

M08 Mandag 25 november 18-21

M09 Mandag 27 januar 18-21

M10 Mandag 24 februar 18-21

Ønsker du å delta er det bare å sende epost til post@velavel.net, eller kontakte noen i styret.

Samarbeid i støpeskjeen

Velforeningen har en bred formålsparagraf hvor nærmiljø og helse står sentralt. Samarbeid

med lag og foreninger med overlappende interesser vil være en fordel for både vel og andre

frivillige organisasjoner.


Velet tar initiativ til et første møte med interesserte frivillige lag og foreninger. Kongsvinger helselag og Framfylkingen er med på samarbeid, og det jobbes opp mot flere. Sammen står vi sterkere om nærmiljø og folkehelse.


Poesilandskapet tar form

Til våren skal det merkes 5-6 stier. Avtale med positive grunneiere inngått. Målet er å få dette på plass i løpet av mai.


I tilknytning til gapahuken vil det settes opp infotavler og bokskap. Videre vil det jobbes med å få til et malekurs med Tove Noer i løpet av sommerhalvåret. I vinter har velet arrangert et halvt dusin koselige og lærerike malekvelder, åpne for alle.


Commentaires


bottom of page