top of page

Skogsdrift pågår - vis hensyn

Skogeier melder om flotte forhold også for skogsdrift. Brukere av stier på Vennersberg bes om å vise hensyn ved lossing og lasting av tømmer.


Det vil bli utført skogsdrift i nærheten av vegenden på Skjønningsengvegen den kommende uka. Stora Enso Skog AS registrerer at noen av stiene benyttes også på vinteren.


Stier som ikke er traktorveger er merket opp for maskinførere. Dette for at de blir tatt hensyn til under driften. Det vil bli lagret tømmer i enden på Skjønningsengveien, like ved rundkjøringen. Turgåere anmodes om å vise hensyn ved lossing og lasting av tømmer.


Opprett gjerne kontakt med maskinfører som laster av tømmer om dere går på tur i området, dette for å unngå nærkontakt med maskin i arbeid. Selve hogsten vil i all hovedsak utføres som lukket hogst, dvs ikke flatehogst i området. Det vil også de kommende ukene være uttransport av tømmer på Skjønningsengvegen.


Arbeidet antas ferdig i løpet av to uker. Når arbeidet er klart langs Skjønningsengvegen, flyttes maskinene over i vestberget med utkjøring på Kongevegen.

Commentaires


bottom of page