top of page

Velkommen til åpent møte

Vellet planlegger et åpent digital møte. Sett av 24 februar fra klokka 19.Fokus for møtet vil bli utvikling av Vennersberg og Langerudberget. Vellet jobber med å få til et spennende program med innslag fra ulike interessenter. Kom gjerne med innspill til tema.


Tross korona og begrensede muligheter for felles samlinger og dugnader, har vi fått til en del. 30 insektshoteller og mange benker, og planer for flere gapahuker og opprusting av løkker.


Vi håper å få med oss bred deltagelse fra frivillige lag, vel, borettslag, politikere og kommuneadministrasjonen. Og ikke minst deg, du som bor i området og har ønsker om hvordan det bør bli.


Møtet vil bli digital. Mer informasjon om dette og program for møtet kommer senere.

コメント


bottom of page