top of page

Velkommen til årsmøte 2022


Velkommen til årsmøte i Vennersberg og Langerudberget vel.

Sett av 24. februar 2022 klokka 18 til 19 i Vennersberg grendehus.Til medlemmer Vennersberg og Langerudberget Vel

(antall boenheter i parentes) :

Gråspurvvegen Brl (46)

Fuglevegen Brl (76)

Maurtua Brl (28)

Langerud Brl (31)

Langerudlia I Brl (12) Tiurberget Brl (36) Vennersberg I Brl (121)

I hht styrevedtak i Vennersberg og Langerudberget Vel "Sak 18 20/21 Årsmøte datert 2022-01-26", og vedtektenes paragraf 6, varsles herved medlemmer om ordinært årsmøte.

Årsmøte er satt til 24 februar 2022 kl. 18.00 – 19.00 i Vennersberg grendehus. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Se vedlagte vedtekter for ytterligere informasjon om årsmøte. Program sendes ut så snart frist for innsending av saker til årsmøtet har løpt ut. Med vennlig hilsen Vilni Verner Holst Bloch Styreleder Vennersberg og Langerudberget vel


Comments


bottom of page