top of page

Litt om velet

Foreningens formål

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området Vennersberg og Langerudberget

 

Foreningen skal virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og helse. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.

 

Foreningens er partipolitisk uavhengig.

 

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningens styre kan ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser når styret finner det naturlig.

 

Foreningen søker å ivareta miljøhensyn i sitt virkeområde og i den daglige drift.

 

Foreningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

Om medlemskap
 

Alle borettslag, sameier og vel innenfor Vennersberg og Langerudberget kan være medlemmer av foreningen. Frittstående husstander oppfordres til å organisere mindre vel. Alle medlemmer må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid gjeldende kontingent.

 

Medlemskapet er gyldig fra den dag kontin­genten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.

 

Beboere som gjennom lang tid har vist stor innsats og interesse for velarbeidet, kan gis æresmedlemskap. Æresmedlemskap tildeles av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

 

Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme, kan eksklu­deres. Ekskludering besluttes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

 

Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent

Er ditt borettslag medlem i velforeningen?
Per i dag er følgende borettslag medlemmer av velforeningen:

Fugleveien Brl
Gråspurvvegen Brl
Langerud Brl
Langerudlia Brl
Maurtua Brl
Tiurberget Brl

Vennersberg 1 Brl

Hvordan bli medlem?
Det skal ikke mer enn et enkelt styrevedtak til så er dere kollektivt medlemmer. 100 kroner per boenhet per år, under en tier i måneden. Er dere ikke medlem så hør med styret i borettslaget ditt. Vi jobber for hele området men må prioritere medlemmer. Styret jobber på frivillighet og satser på dugnadsinnsats.

Velkommen i velet

bottom of page