top of page

Ung og ufør eller i ubalanse?

Sadug Alfeli kommer 20 august for å snakke om hvordan vi kan snu trenden med stadig flere unge uføre. Hvordan kan man skape sunne relasjoner og forebygge? Hvordan kan du som ungdom, forelder eller lærer utgjøre en forskjell?


Kongsvingerregionen er overrepresentert i unge uføre, og de blir stadig yngre og flere. Hvordan kan vi snu trenden? Og hvordan skal foreldre og bekjente forholde seg til ungdommer med psykiske plager? Hvordan bygger vi broer til andre mennesker?


Snakker av erfaring

Alfeli er en ung pedagogstudent, med bakgrunn fra Vennersberg og Kongsvinger, som prøver å balansere livet etter tilbakefall fra rus og psykiatri. Med kunskap og erfaring fra psykiatrien har han ett ønske om å presentere dette for deg.


Du kan utgjøre en forskjell!

Hvordan bygger man gode relasjoner med våre nærmeste? Hvordan kan foreldrene forstå dagens ungdom, og hvilke utfordringer har ungdommene? Og ikke minst; hvordan løser vi dagens utfordringer?


20.august får du et fabelaktig foredrag på Vennersberg grendehus, av en svært modig, engasjerende og reflektert student.


Nærmere informasjon om tid og andre aktiviteter vil bli publisert i løpet av sommeren.

Vennersberg og Langerudberget vel ønsker alle vel møtt!

Comments


bottom of page