top of page

Velet for deg

Vennersberg og Langerudberget vel jobber for deg.


Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området Vennersberg og Langerudberget

Vi virker for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og helse. Foreningen tar opp alle saker som kan fremme disse formålene.

Foreningens er partipolitisk uavhengig og samarbeider med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningens styre kan ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser når styret finner det naturlig.


Foreningen skal søke å ivareta miljøhensyn i sitt virkeområde og i den daglige drift.


Foreningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon

Comentarios


bottom of page