top of page

Fiks gata mi!I et forsøk på å forbedre lokalmiljøet og sikre tryggere og mer velfungerende infrastruktur, oppfordres alle beboere i Vennersberg skolekrets til å bruke den nettbaserte tjenesten FiksGataMi. Tjenesten, som er gratis og tilgjengelig for alle, gjør det enkelt å rapportere problemer i nærområdet som hull i veien, ødelagte gatelys og forsøpling.


Hvorfor er FiksGataMi viktig?


FiksGataMi er et verktøy som gir innbyggerne en direkte kanal til kommunens vedlikeholdsteam. Når et problem rapporteres via FiksGataMi, blir det automatisk sendt til rette instans i kommunen som kan ta affære. Dette bidrar til raskere og mer effektiv håndtering av utfordringer som kan påvirke både sikkerhet og trivsel i nabolaget.


Fordeler ved å bruke FiksGataMi:


Økt sikkerhet: Rapportering av farlige forhold som hull i veien eller manglende gatebelysning kan forhindre ulykker.

Bedre vedlikehold: Regelmessig rapportering av vedlikeholdsbehov sørger for at området forblir pent og funksjonelt.

Styrket fellesskap: Engasjerte innbyggere som tar ansvar for sitt nærmiljø, bidrar til en sterkere fellesskapsfølelse.

Effektivitet: Direkte meldingstjeneste til kommunen sikrer at problemene ikke blir oversett og kan håndteres raskt.

Hvordan bruke FiksGataMi


Gå til nettsiden www.fiksgatami.no.

Registrer deg eller logg inn.

Klikk på "Rapporter et problem".

Beskriv problemet og legg ved et bilde om mulig.

Send inn rapporten.

Vennersberg skolekrets' beboere oppfordres til å være aktive brukere av denne tjenesten for å bidra til et bedre og tryggere lokalmiljø. Det er ved å melde fra om små og store problemer at vi sammen kan sørge for at området vårt forblir et godt sted å bo.


La oss sammen ta vare på vårt nærmiljø ved å bruke FiksGataMi – en liten innsats kan gjøre en stor forskjell!

Comments


bottom of page