top of page

Fra Kina eller Cuba? - bli med!


Nyetablerte Kongsvinger helselag inviterer til åpent møte om inkludering og mangfold 1.november kl. 18.00 – 20.00 på biblioteket på Kongsvinger. Som kommunens mest fargerike bydel støtter velet tiltaket. Bli med på dugnaden!


Nasjonalforeningen Kongsvinger helselag ble stiftet 18.september. Helselaget skal være et helselag som har ungdommen i fokus, og ønsker å bidra til at Kongsvinger skal være et fint sted å være for de unge. For at dere skal bli kjent med oss inviterer vi til et åpent møte. Her vil det bli spennende foredrag om inkludering og mangfold, og vi vil orientere dere om hvem vi er og hva vi skal ha fokus på. Kanskje dere har noen gode innspill til oss også.


Program for kvelden:

18.00 Velkommen v/Elisabeth Skarderud, daglig leder fylkeskontor Innlandet, Nasjonalforeningen for folkehelsen


18.10 Nasjonalforeningen for folkehelsen v/generalsekretær Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon, med helselag og demensforeninger over hele landet. Et av våre mål er å fremme folkehelsen.


18.40 Pause med bevertning


19.00 Frivilligheten som arena for inkludering og utjevning v/ Marcela Montserrat Fonseca Bustos. Leder i Oslo Idrettskrets


19.40 Nasjonalforeningen Kongsvinger helselag – Hvem er vi?

Vårt fokus vil være på aktivitet for ungdom mellom 12-18 år. Vi ønsker å være et helselag for og med ungdom, hvor inkludering, mangfold og muligheter skal stå i sentrum. Bli medlem hos oss, og bidra til å utvikle god og meningsfull fritid for ungdommen i Kongsvinger.


Vel møtt!


Vennlig hilsen Styret i Nasjonalforeningen Kongsvinger helselag


v/ Liv Engom, Alf-Tore Pedersen, Malin Irene Sjøenden, Karianne Moen Pedersen, Hans Hanssen, Anne Margrethe Ekren, Christina Lyle.

Comments


bottom of page