top of page

La folket bestemme!

Universitetsrapport beskriver velforeningers rolle og oppgave i lokalsamfunnet. Vennersberg og Langerudberget vel inviterer til åpent politisk møte 20. august.


Synes du det er vanskelig å bli hørt? Du er ikke alene. En gjennomgang av velforeningers møte med kommunenorge er ikke oppløftende lesing.


Frivillighetens år?

2022 er utnevnt som "Frivillighetens år". Men hva har skjedd? Får du svar på henvendelser du gjør til kommunen? Blir lag og foreninger hørt?


Storbyuniversitetet, Oslomet, har gått igjennom svar fra hundrevis av svar fra frivillige lag og foreninger de siste drøyt tyve år. Svarene er dystre og nedadgående. Hva har Kongsvinger kommune og politikere gjort for å prioritere og utføre saker i ditt nabolag?


Velkommen til åpent politisk møte

Vennersberg og Langerudberget vel inviterer til åpen politisk debatt lørdag 20 august. Invitasjon vil komme som arrangement via Facebook tidlig i august. I mellomtiden kan du lese mer om velforeningers rolle og oppgave i samfunnet her.

Comments


bottom of page