top of page

Miljøtiltak i Orrevegen

Vennersberg og Langerudberget vel har spilt inn en rekke forslag til forbedringer langs Orrevegen.
Vennersberg og Langerudberget vel har hatt møter med både politikere og administrasjon i Kongsvinger. Vi har spilt inn en rekke ønsker om miljøforbedrende tiltak. Arbeidene er nå godt i gang, og vi skal følge opp i avslutningen. Det er meldt inn ønske om en ekstra fartsdump nedenfor den kommende fotgjengerovergangen. Og vi ønsker at kommunen tynner ut i grøntdraget sør for Orrevegen. Grøntdraget gir i dag liten glede, som et helt igjengrodd område er det utilgjengelig og gir mye skygge både kvelds- og vintertid.

bottom of page