top of page

Poesilandskapet er i deg

Hvordan du oppfatter landskapet rundt deg, er litt opp til deg. Landskapet er formet av mennesker og natur gjennom årtusener. Velets prosjekt poesilandskap søker å skape stedsidentitet, stolthet og tilhørighet.


Velforeningen ønsker å framsnakke Vennersberg bydel og skolekrets. Vi har mye å være stolte av. Uten historien som ligger i landskapet og menneskene som er bor ville vi vært fattige. Men det gjelder å ta vare på historiene, slik det ble gjort rundt bålene for mange hundre år siden.


Inspirasjon i Levi´s landskap

Distriktet har mange kjente forfattere og poeter. De fleste har hentet sin inspirasjon fra landskapet rundt. Landskapet som formet menneskene, og omvendt. Skog og elver var avgjørende for levesettet, avhengig av hva som var tilgjengelig; menneskekraft eller motorer.


Som Levi Henriksen skriver;

"Jeg har bodd hele livet i Kongsvinger kommune, og som forfatter og musiker har jeg bestandig funnet alt jeg trenger til mine historier i denne byen og omegn. Kongsvinger ligger like midt i verden som Paris, Venezia eller Hamar, og jeg har stor tro på at en poesipark på Vennersberg kan være begynnelsen på at vi - som bor i denne byen - forstår at vi har veldig mye å være stol te av, og at denne stoltheten vil smitte over på de som besøker byen. Jeg vet ikke hvor ofte på mine reiser rundt i landet jeg hører setningen: "Kongsvinger, nei der har jeg aldri vært". Samtidig hører jeg også stadig flere si (som besøker byen for første gang): «For en flott, liten by. Hvorfor har jeg ikke dratt hit tidligere..."


For oss som bor her er det lett å kjenne seg igjen i dette, enten historiene er nyere eller av gammel dato. Kanskje er dette universalt.


Det første blå skilt i poesilandskapet

Høsten 2023 fikk Vennersberg det første blå skilt i bydelen. Historien er vond, men om vi ikke tar vare på den, vil den gjenta seg. Blå skilt ble satt opp på det som en gang var Vennersberg leir under andre verdenskrig.Foto: Kongsvinger-Vinger Historielags arkiv.


"Seier på alle fronter" gir nok dårlige assosiasjoner for mange som bor på Vennersberg i dag, både norskfødte og utenlandsfødte. Likevel er det viktig å ta vare på historiene. Hvilke kår levd folk under i tidligere generasjoner, hva formet dem, som igjen formet landskapet?


På skattejakt etter mysterier i landskapet

Man skal ikke grave så langt tilbake før historiene begynner å svinne ut i tåken. Husmannsplasser var det nok av i sin tid. I gamle kart finner man rester av disse i form av "avstøpninger" i lasermålte høydedata, eller gamle skannede kart.Foto: Fingervatrykk fra husmannsplass ved Ovraberget.


Bildet over viser rester av en husmannsplass ved Overudberget (nedre). Synlig på gamle kart, og som avtrykk på lasermålte høydedata. Knapt i minne til levende personer som kan foretelle om liv som har vært der, og snart ute av syne om man ikke vet hva man skal se etter.


Kongsvinger-Vinger historielag har gjort en kjempejobb med å ta vare på vår felles historie og identitet i Vinger.Opmerkingen


bottom of page