top of page

Poesipark Vennersberg

Vennersberg og Langerudberget vel har i samarbeid med omlag 20 samarbeidspartnere utarbeidet en forprosjektrapport for poesipark. Du får rapporten i sin helhet her.


Fokus på glede - globalt

Krativt råd i forprosjekt poesipark havnet fort ned på tema "glede" i disse pandemi-tider. I tillegg er målet å favne vidt. Bydelen har omlag 70 ulike nasjonaliteter representert, og det er et mål å representere poesi på minst to språk, og gjerne med opphav fra de land som er representert i bydelens befolkning.


Lokal identitet - poesilandskapet?

Foruten multikulturell representasjon ønsket prosjektdeltakere også at det skulle være dikt med lokal forankring. Vi må by på den lokale bredden, både i nåtid og fortid, for å bygge stedsidentitet og lokal stolthet.


I løpet av prosjektet ble det avklart at vi ikke kunne benytte oss av navn og logo fra Poesiparken, www.poesiparken.no. Mange av Kongsvingers diktere, forfattere og kunstnere har hentet sin inspirasjon fra landskapet. Et landskap som preger liv, arbeid og mennersker.


Kanskje er "landskap" et bedre begrep en "park" for oss nær naturen; elver, skog, vann og fjell. Furet værbitt. Du kan laste ned hele forprosjektrapporten her.


Poesipark-forprosjektrapport 2021-11-16
.pdf
Last ned PDF • 2.28MB

Comments


bottom of page